Γεννήτριες-Βενζινοαντλίες

- Βενζινοκίνητες και πετρελαιοκίνητες αντλίες. - Ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.
Βενζινοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες από 0.6 ως 5kVA....
Πετρελαιοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες από 5 ως 100kVA....
Βενζινοκίνητες αντλίες και πετρελαιοκίνητες αντλίες. ...

  

https://www.orcapumps.gr/
Back To Top
48
gr
espa
espa
COOKIE DIALOG