Αντλίες Λυμάτων, Ακαθάρτων, Αποστράγγισης.    Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως διαφραγματικές και φυγοκεντρικές κατάλληλες για απάντληση υγρών με αι...
Αντλίες ακάθαρτου νερού - ομβρύων για αποστράγγιση. Ισχύς από 0.5 ως 1ΗΡ, παροχή ως 170lt/min. ...
Αντλίες ακάθαρτου νερού - ομβρύων - λυμάτων. Ισχύς από 0.5 ως 3ΗΡ, παροχή ως 700lt/min. ...
Αντλίες βαρέων λυμάτων. Ιδανική για βιολογικούς καθαρισμούς, αντλιοστάσια επεξεργασίας λυμάτων, χοιρ...
Αντλίες βαρέων λυμάτων με κοπτήρα. Ισχύς από 1 ως 10ΗΡ, παροχή ως 28m3/h. ...
Αντλίες εργοταξιακές για αποστράγγιση-λάσπη. Ισχύς  ως 30ΗΡ, παροχή ως 360m3/h. ...

  

https://www.orcapumps.gr/
Back To Top
48
gr
espa
espa
COOKIE DIALOG