Εφαρμογές

Αντλιοστάσια λυμάτων
Αντλίες για βιομηχανική χρήση, για άντληση λυμάτων/ακαθάρτων.

εικόνα widget

Αντλιοστάσια Ύδρευσης
Η Orca Pumps προσφέρει μία μεγάλη γκάμα φυγόκεντρων μονοβάθμιων και πολυβάθμιων αντλιών για αντλιοστάσια άρδευσης/ύδρευσης.

εικόνα widget

Άντληση - άρδευση
Ολοκληρωμένες λύσεις για αντλιοστάσια γεωτρήσεων, για άρδευση, για ύδρευση.

εικόνα widget

Συστήματα Θέρμανσης
Κυκλοφορητές για συστήματα θέρμανσης και για Ζεστό Νερό Χρήσης.

εικόνα widget
  

https://www.orcapumps.gr/
Back To Top
48
gr
espa
espa
COOKIE DIALOG