Η εταιρεία

Ιστορία

Η ORCA PUMPS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1991 με την επωνυμία Α.Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και αρχικά ασχολήθηκε με το εμπόριο και την επισκευή υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων.
Η πείρα των στελεχών και η διαρκώς αναζήτηση και έρευνα στον τομέα, γρήγορα οδήγησαν (1998) στην κατασκευή υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων σχεδιασμού μας. Σήμερα βρισκόμαστε σε θέση να παράγουμε υψηλής ποιότητας και μεγάλη γκάμα υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων με παροχή  από 20 ως 200m3/h και υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων ως 200ΗΡ.

Απ’ το 2004 η εταιρία μας βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται γραμμή παραγωγής, γραφεία, αποθήκες, πλήρες εξοπλισμένο συνεργείο και σύγχρονο δοκιμαστήριο αντλιών.

Ποιότητα

Στην συνεχή προσπάθεια της εταιρίας για βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, ποιότητας προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, το 2005 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 ενώ τα προϊόντα μας φέρουν σήμανση CE.

Προϊόντα

Παραγωγή:

  • Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων 6"-10"
  • Φυγόκεντρα αντλητικά συγκροτήματα

Εισαγωγή και εμπόριο:

  • 3¨-10¨ Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων
  • Αντλίες Λυμάτων και Ακαθάρτων
  • Φυγόκεντρες Αντλίες, πιεστικά
  • Μονοφασικοί και Τριφασικοί Ηλεκτροκινητήρες
  • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) – Πυροσβεστικά
  • Σωλήνες σιδήρου – Γαλβανιζέ σιδηροσωλώνες- Πλαστικές σωλήνες γεωτρήσεων και υποβρυχίων
  • Εργαλεία – Παρελκόμενα αντλιών και ηλεκτροκινητήρων-καλώδια

Εφαρμογές

Τα προϊόντα μας βρίσκουν εφαρμογές σε αντλιοστάσια ύδρευσης πόλεων, για οικιακή παροχή νερού, για άρδευση-πότισμα χωραφιών, συστήματα πυρόσβεσης, εργοστάσια-βιομηχανία, επεξεργασία λυμάτων-βιολογικούς καθαρισμούς κτλ.

Εγκαταστάσεις


Η Orca pumps βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Τμήμα παραγωγής & service


Η Orca Pumps παράγει υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων και φυγόκεντρα αντλητικά συγκροτήματα επιφανείας. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες επισκευής αντλιών και περιέλιξης κινητήρων όλων των τύπων.

Δοκιμαστήριο αντλιών


Η Orca pumps διαθέτει στις εγκαταστάσεις της πλήρη δοκιμαστήριο φυγόκεντρων και υποβρύχιων αντλιών,  υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων και δοκιμαστήριο κυκλοφορητών.

εικόνα widget

Πιστοποιήσεις


Η εταιρία διαθέτει σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001:2008 και σύντομα διαχείρησης περιβάλλοντος ISO14001.
Τα προϊόντα που προσφέρουμε φέρουν σήμανση CE.

  

https://www.orcapumps.gr/
Back To Top
48
gr
espa
espa
COOKIE DIALOG