Φυγοκεντρικές αντλίες ελεύθερου άξονα και αντλητικά συγκροτήματα. Μονοβάθμιες αντλίες, Διβάθμιες και πολυβάθμιες αντλίες.
Παροχή έως 1000m3/h.
Μανομετρικό έως 350m.
Back To Top
48
gr
espa
espa
COOKIE DIALOG